Alevilik Aleviler Kızılbaş Alevilerin İnsnçları

Alevilik

Alevi deyimi, “Ali taraftarı” veya “Ali yandaşı” anlamında kullanılmaktadır. Alevi deyimi “Ali kelimesine arapça nispet eki olan i getirilmesiyle oluşturulur. Sonu ünlü ile bittiği için Alevî biçimini alır.”

inanç

Alevilik, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ve Ehl-i Beyt, Oniki İmamları önemseyen Şiiliğin Onikicilik ile ortak noktalara sahip bir yoldur.[

Alevilikte incelenmesi gereken asıl inanç varlığın birliğidir.

Alevîlik’te tanrının insan dâhil evrendeki her şeyin içinde olduğu inanışı vardı

Alevilik Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen, Kuran’ın şekline Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla inancını icra etme biçimine denir.[En-el Hak (Arapça: أنا الحق, Anal Haq), Arapça “Ben Hakkım” anlamına gelir. “Haktan gayrı degilim” demektir.”Ben Tanrı’yım” anlamına gelmez. Başka bir şekilde söylemek gerekirse, “Ben Haktan ibaretim, ancak Hak benden ibaret degil” denebilir.

Hayatın amacını insanın ham ervahlıktan çıkarak, insan-ı kâmil olup, özüne dönmek olarak tanımlamaktadır. []Mürşid, Pîr ve Rehber huzurunda ikrar verilerek Dört Kapı Kırk Makam aşamasından geçilir. Alevi ibadedinin uygulandığı mekân Cemevidir.

Dört Kapı Kırk Makam şeklindeki kâmil insan olma ilkelerini Hacı Bektâş-ı Velî’nin tespit ettiğine inanılır. Hacı Bektaş, “Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur” demiştir.

Dört Kapı Kırk Makam’ İnancı
Dört Kapı şunlardır:
 • Şeriat,
 • Tarîkat,
 • Mârifet ve
 • Hakîkat

Her kapının on makâmı vardır.

Şeriat kapısının makamları:

 1. islamın beş şartı,
 2. İlim öğrenmek,
 3. İbâdet etmek,
 4. Haramdan uzaklaşmak,
 5. Ailesine faydalı olmak,
 6. Çevreye zarar vermemek,
 7. Peygamberin emirlerine uymak,
 8. Şefkatli olmak,
 9. Temiz olmak ve
 10. Yaramaz işlerden sakınmak.

Tarîkat kapısının makamları:

 1. Tövbe etmek,
 2. Mürşidin ögütlerine uymak,
 3. Temiz giyinmek,
 4. İyilik yolunda savaşmak,
 5. Hizmet etmeyi sevmek,
 6. Haksızlıktan korkmak,
 7. Ümitsizliğe düşmemek,
 8. İbret almak,
 9. Nîmet dağıtmak,
 10. Özünü fakir görmek

Marifet kapısının makamları:

 1. Edepli olmak,
 2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
 3. Perhizkârlık,
 4. Sabır ve kanaat,
 5. Haya,
 6. Cömertlik,
 7. İlim,
 8. Hoşgörü,
 9. Özünü bilmek,
 10. Ariflik.

Hakikat kapısının makamları:

 1. Alçakgönüllü olmak,
 2. Kimsenin ayıbını görmemek,
 3. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,
 4. Allah’ın her yarattığını sevmek,
 5. Tüm insanları bir görmek,
 6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
 7. Gerçeği gizlememek,
 8. Mânâyı bilmek,
 9. Tanrısal sırrı öğrenmek ve
 10. Tanrısal varlığa ulaşmak.

emre cosar Eklenti Kodu
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !